Aday Seçim Kriterleri

MENTOR ADAYLIK KRİTERLERİ

• Üniversite mezunu ÇYDD Bursiyeri olmak,

• Minimum 3 yıllık iş deneyimine sahip olmak,

• Program için mentor adayı olduğu programın yer aldığı il sınırlarında yaşıyor olmak,

• Program adımları, süreçlerine ilişkin kurallar ve sorumlulukları kabul ediyor olmak,

• Seçim ve eşleşme öncesi adımlarda gerekli işlem ve prosedürlerin tamamlanmasına yardımcı olmak,

• Başvuru ve görüşme aşamalarında doğru bilgiler vermek, söz konusu bilgiler üzerinden gerçekleştirilen tarama sürecine destek olmak,

• Eşleşme aşaması öncesinde gerçekleştirilen eğitim ve başlama toplantısına katılmak,

• Öğrenme ilişkisi boyunca gerçekleştirilecek anket, değerlendirme ve destek aktivitelerine katılmak,

• Bursiyer ile 8 Aylık öğrenme ilişkisi boyunca düzenli 10 görüşmeyi yapıyor olmayı taahhüt etmek,

• Her seans 1.5 -2 saatlik 10 görüşme dahilinde ilişki boyunca gerekli zaman ve enerjiyi ayırıyor olmak,

• Program Şube Koordinatörü ve Program Genel Merkez Koordinatörü ile koordineli olarak süreci yönetmek,

• Program politika ve prosedürlerine bağlı kalmak,

• Programa bir yıllık dönem dahilinde 8 ay boyunca bağlı kalmak,

• Program boyunca gerekli geribildirim, raporlama ve değerlendirme sürecine destek olmak,

• En geç programın tamamlanmasını takiben Mezunlar Topluluğuna üye olmak şeklinde sıralayabiliriz.

Mentor Olabilmek için Adaylık ve Uygulama Sürecinde Mentorden Beklenilenler

• Aday seçim kriterlerini karşılamak,

• Program esasları ve adımları dahilinde gerekli tüm aşamalara katılım,

• Bir öğrenme ilişkisi oluşturma ve ilişkiyi güçlendirmek,

• Bir öğrenme ortağı, rol modeli olma, ilişkide öğrenene eşlik etmek,

• İlişki oluşumu aşamalarında destek olarak, ilişkiyi inşaa etmek,

• Bursiyeri (mentisini) devam eden bir öğrenme ilişkisinde desteklemek,

• Karşılıklı olarak gizlilik, saygı, güven, anlayış oluşturmak için çaba göstermek,

• Amaçların belirlenmesi, hedeflerin oluşturulmasına yönelik işbirliği yapmak,

• Program Şube Koordinatörü, Program Genel Merkez Koordinatörü ve Program Danışmanı ile işbirliği yapmak şeklinde sıralayabiliriz.

MENTİ ADAYLIK KRİTERLERİ

• ÇYDD Bursiyeri şube gençlik birimi gönüllüsü olmak,

• Program uygulama döneminde üniversite son sınıf öğrencisi olmak ya da sondan bir önceki yılda eğitimine devam ediyor olmak,

• Program süresince başvurduğu ve aday olduğu ÇYDD Şubesinin bulunduğu il sınırlarında yaşıyor olmak,

• Program adımları, süreçlerine ilişkin kurallar ve sorumlulukları kabul ediyor olmak,

• Seçim ve eşleşme öncesi adımlarda gerekli işlem ve prosedürlerin tamamlanmasına yardımcı olmak,

• Başvuru ve görüşme aşamlarında doğru bilgiler vermek, söz konusu bilgiler üzerinden gerçekleştirilen tarama sürecine destek olmak,

• Eşleşme aşaması öncesinde gerçekleştirilen eğitim ve başlama toplantısına katılmak,

• Öğrenme ilişkisi boyunca gerçekleştirilecek anket, değerlendirme, süpervizyon ve destek aktivitelerine/oturumlarına katılmak,

• Mentor ile 8 Aylık öğrenme ilişkisi boyunca düzenli 10 görüşmeyi yapıyor olmayı taahhüt etmek,

• Her biri 1.5 -2 saat süreli 10 görüşme dahilinde ilişki boyunca gerekli zaman ve enerjiyi ayırmak,

• Program Şube Koordinatörü ve Program Genel Merkez Koordinatörü ile koordineli olarak süreci yönetmek,

• Program politika ve prosedürlerine bağlı kalmak,

• Programa bir yıllık dönem dahilinde 8 ay boyunca bağlı kalmak, öğrenme ilişkisini öncelik olarak görmek,

• Mentorunun ilişki süresince ayırdığı zaman, enerji ve desteğin hakkını vermek,

• Program aktiviteleri ve toplantılarına katılmak, gündemli görüşmeleri için sisteme kayıt girmek,

• İlişkide gerekli çabayı göstermek, insiyatif ve sorumluluk almak, adım adım ilişkiyi yönetmek,

• Program boyunca gerekli geribildirim, raporlama ve değerlendirme sürecine destek olmak,

• Programın tamamlanmasını ve mezuniyetini takiben Mezunlar Topluluğuna üye olmak,

• Programın bitimi ve mezuniyet sonrasında projeden öğrendikleriyle birlikte kuruma dönük çeşitli alanlarda sivil toplum çalışması yapmaya istekli olmak,

• Ailesini; gireceği bu öğrenme ilişkisine ilgili bilgilendirmek ve yazılı olarak uygunluğunu almak.

Menti Olabilmek için Adaylık ve Uygulama Sürecinde Mentorden Beklenilenler

• Menti(bursiyer) aday-seçim kriterlerini karşılamak,

• Gönüllü olmak, istek ve gayretini yansıtmak,

• Program esasları ve adımları dahilinde gerekli tüm aşamalara (başvuru ve görüşme) aktif katılım,

• Eşleşme öncesi gerekli tarama ve eğitim faaliyetlerine katılmak,

• Kendi gelişimine odaklı bu öğrenme ilişkisinde öğrenme ortağı ile işbirliği yapmak,

• Bir öğrenme ilişkisinin oluşturmasında ve ilişki yönetiminde adım adım sorumluluk almak,

• Düzenli görüşmeler ve destekleyici faaliyetler eşliğinde öğrenme ilişkisini güçlendirmek,

• İlişkide karşılıklı olarak gizlilik, saygı, güven, anlayış, açıklık ve dürüstlük için çaba göstermek,

• Kendi öğrenme ilişkisinde hedef belirlenmesi, hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmak şeklinde sıralayabiliriz.