Etkinlik Takvimi

Programın ÇYDD Genel Merkezin desteğiyle, ÇYDD şubeleri tarafından yürütülmesi planlanmaktadır. ÇYDD Web sayfasında yer alacak bilgilendirme ve gerekli yönlendirmeler parelelinde başvuru formları, elektronik olarak mezunlar ve bursiyerler tarafından doldurulduktan sonra, başvuru formları üzerinden bir ön değerlendirme yapılacaktır.

Bu aşamayı takiben Mentor ve Menti adayları toplu ve birebir görüşmelere davet edilerek anket, form ve görüşme bilgileri üzerinden yapılacak değerlendirmede aday listesi oluşturulacak, ardından adaylar mentor ve mentiler için düzenlenecek eğitim programlarına katılarak, kişilik testi, profil formları çerçevesinde nihai olarak değerlendirilecek ve Mentor & Menti eşleşmeleri yapılacaktır.

PROGRAM AŞAMALARI 2018-2019 DÖNEM ZAMAN PLANI
Başvurular - İnceleme(Tarama) Mayıs - Haziran
Menti Adaylarına Toplu Sunum
ve Şubelerin adaylarla birebir görüşmeleri
Mayıs-Haziran
Mentor Adaylarıyla genel merkezde birebir görüşmeler Haziran-Temmuz-Ağustos
Değerlendirme/Seçim Ağustos sonu
Şube Aday Listeleri-Genel Merkez Onay Eylül
Eğitim Eylül
Mentor (1 gün) Eğitimleri Eylül-Ekim
Menti (1 gün) Eğitimleri Ekim
Eşleşmelerin yapılması ve Duyurusu Kasım
Başlangıç Toplantısı Aralık
Görüşmeler (8 ay - 10 görüşme) Kasım sonu-Haziran
Kapanış Toplantısı Haziran
Değerlendirme Haziran
Değerlendirme Anket Eylül
Değerlendirme Toplantısı (Paydaş Toplantısı) Eylül

Mentiler, eşleştirmeyi takiben ilgili ÇYDD Şubesi tarafından kendisine ulaştırılacak iletişim bilgileri ve diğer bilgilerle kendisi için belirlenen Mentor ile iletişim kuracaktır. Programın Başlangıç Toplantısında eşleştirilen tüm mentor ve mentilerin biraraya gelmesine imkan yaratılarak, ilk görüşme ve anlaşma oluşturma adımlarını birlikte atmaları sağlanacaktır.

Bunun ardından devam edecek olan Mentorluk programı kapsamında ( Kasım 2018-Haziran 2019 süresince ) karşılık gelen 8 Ay boyunca 10 adet yüzyüze gündemli görüşme yapmaları planlanmaktadır.

Sözkonusu görüşmelerin her biri 1.5-2 saat süren seanslar olarak gerçekleşecektir. Mentor ve Mentinin bazen program aktiviteleri dahilinde Şubede biraraya gelerek, bazen de mentor ve mentinin birlikte belirleyecekleri alternatif mekanlarda (Şubelerin ortamı da dahil olmak üzere) görüşmeleri yapıyor olmaları beklenmektedir.

İlişki oluşumuna karşılık gelen ilk aylarda düzenli yapılacak gündemli görüşmelerle anlaşma ve tanışma sürecini takiben, anketler vasıtasıyla taraflardan geribildirim alınacaktır. Programda 2 aşamada anket uygulanacaktır.

Mentorluk ilişkisi süresince görüşme sürelerinde 3. ay içinde tarafların katılımıyla mentor ve mentiler için ayrı gruplar halinde süpervizyon oturumları gerçekleştirilecektir.

İlişki oluşturma aşamassının takibinde mentilerin öğrenme hedeflerini netleştirerek, buna ilişkin hazırlayacakları bireysel gelişim planları dahilinde mentorları ile birlikte adım adım ilerleyecekleri öğrenme ilişkilerinde deneyimler yaşamaları hedeflenmektedir.

Program dahilinde Mentorluk sürecini destekleyen Eğitimler (sürekli öğrenme aktiviteleri) ve kurumsal destek faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır.

Program aşamaları süresince devrede olacak koordinasyon sistemi; izleme, destek ve geribildirim mekanizmaı uygulamaları dahilinde, öğrenme ilişkisi çeşitli grup aktiviteleri, Eğitimler, toplantılar, konuk konuşmacılar, anket, süpervizyon oturumları, vb faaliyetleri ile desteklenerek, bu şekilde taraflar arasındaki öğrenme deneyiminin çok yönlü, besleyici olması ve güçlendirilebilmesi amaçlanmaktadır.