Mentor & Menti Profili

MENTOR PROFİLİ

Mentor:

Öğrenme ortağı/ Akıl hocası/ Rol Modeli/ Rehber/ "ÇYDD Bursiyeri ile öğrenme ilişkisine girecek deneyimli mezunlar" şeklinde tanımlayabiliriz.

Mentor; liderlik potansiyeline sahip, sivil toplumun önemini içselleştirmiş ve bu alanda istekli, enerji sahibi olan, öğrenme ortağı rolüyle öğrenme ilişkisine değer katabilecek kişidir. Ögrenenin yani Menti'nin gelişim potansiyeline, akademik durumuna, hedeflerine ve kişisel ihtiyaçlarina göre her Mentor'luk deneyimi bir eşleşmeden diğerine farklı olacaktır. Mentor, mentisinin ihtiyaçları ve gündemi dahilinde farklı konularda destek verebilir.

a. Mentor neler kazanabilir ?

Mentor'luk, yapan kişiye özellikle farkındalık kazandıran ve liderlik becerilerini deneyimleyebilmek açısından da çok yönlü kişisel gelişim sağlayan bir uygulamadır. Bugün iş dünyasında değişim liderlik becerileri arasında ön plana çıkan öğrenme becerisi ve bu tarz bir öğrenme ilişkisinde yaşanılabilecek liderlik deneyimi için belki de en somut örnek; bu tarz bir ilişki sayesinde etkin/ aktif dinleme, doğru sorular sorma, geribildirim verebilme vb. gibi çok önemli becerileri deneyimleyebilen, hem öğrenme ortağını, hem de kendisini geliştirebilen bir Mentor olabilmektir.

Mentorlar, Proje kapsamında gerçekleştirilecek "Mentorluk Becerileri Eğitimleri" ne katılarak, ilgili konularda eğitim, kaynak dökümanlarına ve desteğe ulaşabilecektir. Eğitime katılım belgesi ve dönem sonunda programı tamamlayan Mentor'lara sertifikaları verilecektir. Mentorlar, Mentor havuzunda yer alarak, yeni dönemlerde de katkı verebilecektir.

b. Mentorluğun Mentora Faydaları

• Daha genç bir jenerasyonla ilişki ve farklılıklar açısından farkındalık,

• Öğrenmeye dayalı liderlik becerilerini deneyimleme ve yaparak öğrenme fırsatı,

• Kendini tanıma, kendi gelişimine açık yönlerine dair farkındalık geliştirme fırsatı,

• Etkin dinleme, soru sorma ve geribildirim gibi temel iletişim, değişim ve öğrenme alanındaki liderlik becerilerini geliştirmek,

• Kendi kariyer ya da gelişimine dair yenilikçi yaklaşım,

• Kendi performansını ve gelişimini yükseltmek,

• Aile ve iş yaşamında ilişki yönetimi becerileri kazanma,

• Öğrendiklerini yaşamındaki çeşitli rollerine yansıtabilme, uygulayabilme fırsatı,

• Bir başkasının gelişimini izleme hazzı,

• Yönünü bulmaya çalışan genç bir bireyin gelişimine ilişkin paylaşılan sorumluluk duygusu.

c. Mentor'dan Beklenenler

• Menti'sine her zaman yanında olduğunu/ olmaya çalışacağını hissettirme,

• Mentisinin isteklerini ve beklentilerini dinleme,

• İş dünyasına ait gerçekleri ve çalışma hayatında yaşananları en iyi şekilde aktarmak ve yansıtma,

• Sektörler, iş ortamı, çalışma koşulları, kurum kültürüne ilişkin olarak mentisini bilgilendirmek

• Staj, yarı zamanlı iş, tam zamanlı iş arayışlarında rehberlik etmek,yardımcı olmak

• Birlikte menti'nin ilgilendiği sektör ve iş alanlarını araştırmak,

• Menti'nin kendini keşfetmesine ve farkındalık kazanmasına yardımcı olmak,

• Menti'nin sormayı akıl etmediği soruları da kendine sormasını sağlamak,

• Çözümü ve cevapları hazırlamak değil, nerede ve nasıl bulabileceğinin düşündürmek,

• Menti'ye kendisinin yaşadığı olumlu, olumsuz deneyimleri, başarıları ve başarısızlıklarını aktarmak; onun bunlardan kendine ders çıkarmasını sağlamak, ya da düşünmesini teşvik etmek.

• Araştırmalarında, projelerinde uygulamalar veya kaynak arayışında destek olmak,

• İş ve yaşam deneyimini, becerileri ve uzmanlık alanlarında menti ile bilgi paylaşımında bulunmak,

• Mentinin iş becerileri ve davranışları geliştirmesi ve gerçekçi kariyer hedeflerinden oluşan bir eylem planı hazırlamasına destek olmak,

• İyi bir dinleyici olup, sorular sorma, pozitif ve yapıcı geribildirimde bulunmak,

• Mentinin ilişki ağını etkin kullanması, geliştirmesi için birlikte çalışıp, farklı öğrenme kaynaklarına yönlendirebilmek,

• İş ile ilgili staj, proje bazlı veya part-time çalışma imkanlarına yönlendirebilmek,

• Mentinin problem çözümünde aktif rol alması, farkındalık sağlaması, kendi seçeneklerini belirleyerek, irdeleyerek, kendi kararlarını alması ve yapacağı faaliyetleri bir eylem planına yansıtmasına yardımcı olmak,

• Örneklerle anlatıp, gelişim hedefleri paralelinde deneyimler yaşamasına ve öğrendiklerini konuşmasına ortam sağlamak,

• Kendi ilişki ağındaki çevresinden farklı mesleklerdeki kişilerle Menti'sini tanıştırmak; meslek kararlarını, merak ettiği alanların netleşmesine yardım edebilmek,

• Birlikte değerlendirip karar verebilecekleri diğer öğrenme aktiviteleri/ faaliyetleri gerçekleştirmek,

• Başvuru, bilgi verme, tarama, görüşmeler, eğitim ve eşleme süreci tamamladıktan sonra başlangıç toplantısına katılmak, düzenli görüşmeleri gerçekleştirmek, geribildirim ve izleme sürecinde gerekli adımlarda katılımda bulunmak, süpervizyon toplantısı ve değerlendirme toplantılarına katılmak,

• 8 Ay 10 Görüşme (1.5-2 Saatlik) esas alınarak bir ay içerisinde enaz 3-4 saatini bu projeye adamak.

d. İyi bir Mentorun Sergileyebileceği Özellikler

• Etkili iletişim becerilerine sahip olma, iyi bir dinleyici olma,

• Gönüllülük ve istekliliğini ilişkiye yansıtabilme,

• Teşvik edici, cesaretlendirici ve güçlendirici yaklaşımlar sergileme,

• Çözüm odaklı olma, öğreneni kendi çözümlerini bulmaya yönlendirme,

• Sakin, sabırlı ve esnek olabilme,

• Kendine güven ve farkındalık sahibi olma,

• Bireysel farklılıklara karşı saygılı ve hoşgörülü olma,

• Öğrenme ve gelişime açık olma,

• İlişki yönetimi becerileri sergileyebilme şeklinde sıralayabiliriz.

e. Sorumlulukları;

• Programa ilişkin konularda Proje Şube Koordinatörüne ve Proje Genel Merkez Koordinatörüne karşı sorumludur.

• Ayrıca, rehberlik ve danışma için Proje Şube Koordinatörü, Proje Genel Merkez Koordinatörü ve Proje Danışmanına ulaşabilir.

MENTİ PROFİLİ

Menti:

Öğrenen, "Üniversite 2, 3 ve son sınıfta eğitim gören ÇYDD bursiyerleri" olarak tanımlayabiliriz.

Programda Mentiler, üniversite 2,3 ve son sınıfta eğitimine devam eden (Örneğin 4 yıllık bölümler için 2, 3. ve 4. sınıfa başlamış olan) bursiyerlerimizden oluşmaktadır. Öğrenme ortakları dediğimiz mentorlarıyla onları bekleyen yaşam ve kariyer geçiş sürecine hazırlamaya yönelik önemli bir öğrenme ilişkisi kurarak, farkındalık kazanmak, bireysel gelişimlerini desteklemek ve farklı kaynaklara ulaşmak fırsatına sahip olacaklardır. Şubelerimizde kayıtlı gönüllü bursiyerlerimiz arasından yapılacak değerlendirme aşamaları sonucu seçilecek olan adaylar, eşleşecekleri mentorlarıyla mentorluk adı altında 8 ay sürecek bir öğrenme ilişkisine gireceklerdir.

a. Menti'ler Neler kazanabilir ?

Bu program Menti ve Mentor'un karşılıklı olarak kişisel gelişimini desteklemekte ve bu gelişime yön vermektedir. Program sayesinde Menti bireysel ve kariyer gelişimine daha iyi yön verebilecek, hedeflerine ve bu doğrultuda ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, deneyim ve kaynak arayışlarına aynı yollardan geçmiş bir öğrenme ortağıyla birlikte ilerleyerek bir destek bulabilecektir. Kariyer konusunda gelistirdiği stratejileri ve hedefleri gözden geçirme fırsatı bulacaktır. Kendini tanıma, güçlü yönleri ve gelişim alanlarını belirleme sanşını yakalayacaktır.

Bu program sayesinde bireysel vizyonu ve hedeflerini, farklı bakış açılarını da dahil ederek analiz edebilecektir. Program sayesinde ögrenen, Mentor'un profesyonel deneyimlerini değerlendirme ve özümseme olanağını bulacaktır. Bunların hepsi kişinin potansiyelinin zenginleşmesi, özgüveninin artması ve değerli bir öğrenme ilişkisi deneyimi ile sonuçlanabilecektir.

b. Mentorluk İlişkisinin Mentiye Faydaları

• Destek ve rehberlik elde etme,

• Farklı bir bakış açısı kazanma,

• Gelişime ve değişime yönelik öğrenme yolculuğu için güvenli ortam,

• Fikirleri deneme imkanı ,

• İş dünyasını tanıma ve kariyer farkındalığını arttırma,

• Farklılıkları ve başkalarının davranışlarını anlama,

• Bireysel farkındalık ve içgörü elde etme,

• Kendini tanıma ve alternatiflerini belirleyebilme,

• Güçlü yönlerini keşfetme, kendi değerini bilme ve kendine güvenme,

• İlişki desteği, dostluk kurma ve değerli olduğunu hissetme,

• Gelişim hedeflerine uygun yeni bağlantılar kurma ,

• Farklı öğrenim kaynaklarına ve anahtar kişilere ulaşma,

• İlişki yönetim deneyimi, insiyatif alma, ilişkinin sorumluluğunu üstlenme,

• Yaşam becerilerine ilişkin deneyimler ve özgüven,

• Deneyimlerinden sağlayacağı kazanımlar,

• Yaşamında kendisini bekleyen önemli kararlara hazırlanma,

• Hedeflerini belirleyeceği eylem planı,

• Daha az hata yapma şansı, hatalardan maksimum öğrenebilme imkanı,

• İş hayatına, çalışma kültürüne daha çabuk uyum,

• Ne yapmak istediklerine etkin karar verme,

• Kariyer Planlama Becerileri.

c. Menti'den Beklenenler

• İstek ve beklentileri açık bir şekilde ortaya koyabilmesi,

• Eleştiriye açık olması ve hedefleri gerektiğinde revize edebilmesi,

• Programın önemini ve ciddiyetini kavraması,

• Öğrenme isteği ve insiyatifini aktif olarak göstermesi,

• Gelişim alanlarını belirlemesi, hedeflerini oluşturmak için açık iletişimde bulunması,

• Bireysel ve kariyer gelişimi için sorumluluk alması,

• Geribildirim almaya ,öğrenme ilişkisine ve koçluğa açık olması ,

• Pozitif, aktif ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesi,

• Mentorundan, Şube Koordinatöründen ve diğer program kaynaklarından kariyer ile ilgili ulaşılabilir potansiyel imkanlara/ kaynaklara erişim konusunda destek isteyebilmesi.

d. İyi bir Mentinin Özellikleri

• Etkili iletişim becerileri sergilemek,

• İyi bir dinleyici olmak,

• Pozitif ve açık olma, paylaşımcı olmak,

• Öğrenme , gelişime ve yeni deneyimlere açık olmak

• Öğrenme ortağını teşvik edici, cesaretlendirici ve destekleyici yaklaşımlar sergilemek,

• Sakin, sabırlı ve esnek olabilmek,

• İlişki yönetimi becerileri sergileyebilmek,

• Öğrenme ilişkisinde ki sorumluluklarına sahip çıkmak, hakkını vermek şeklinde sıralayabiliriz.

Sorumlulukları;

• Programa ilişkin konularda Program Şube Koordinatörüne ve Program Genel Merkez Koordinatörüne karşı sorumludurlar.

• Ayrıca, rehberlik ve danışma için Program Şube Koordinatörü ve Program Genel Merkez Koordinatörüne ulaşabilirler.