Neden Mentorluk

Günümüzde Mentorluk ilişkileri tüm sektörlerde şirketlerde, okullarda ve çesitli kurumlarda çok farklı hedef kitle, yaş grubu ve farklı amaçlar dahilinde yapılandırılmış şekilde uygulanmaktadır. Kişiler ve Kurumlar, bu karmaşık ve sürekli değişen iş yasantısına ayak uydurabilmek için, özelliklerini geliştirmek ve birer öğrenen organizasyon haline dönüşebilmek, bunun içinde her seviyede çalışanları için öğrenme potansiyelini ortaya çıkartacak ortamlar hazırlamak, öğrenme liderleri yetiştirmek, buna imkan sağlayacak taşıyıcı mekanizmalar yaratmak zorundadırlar.

Kurumlarda Mentorluk sisteminin kullanılmasındaki amaç;

• insan potansiyelini gelistirmek,

• kurum kültürünü aktarmak,

• akademik yönden veya kariyer yönünden hedef kitleye destek vermek,

• bunun sonucu olarak da gelişimine odaklı, motive daha etkili bir insan kaynağı yaratmaktır.