Sıkça Sorulan Sorular

A) Mentorluk İlişkisi Öncesinde

Mentorluk Projesine Katılmak İçin Ne Yapmalıyım?

ÇYDD Web ana sayfasında yer alan "Mentorluk Projesi" linkini tıklayıp aday başvurma kriterlerini inceleyiniz. Kriterleri karşılıyorsanız, aday başvuru formunuzu doldurunuz. Formunuzu değerlendirmeye alındıktan sonra temmuz-ağustos aylarında mentor adaylarıyla bireysel görüşmeler için çağrı yapılacaktır. Menti (bursiyer) adayları için ise birebir görüşmelere programın zaman takvimine göre mayıs haziran ayında gerçekleşecektir. Görüşmeler sonrası adaylara eğitim verilerek ve çeşitli ölçme araçlarından elde edilecek bilgiler ve diğer kriterler de birlikte değerlendirilerek projenin bu yılki adayları ilan edilecektir.

Kaç şubede proje Gerçekleşmiştir?

2012 yılında başlatılan Mentorluk projemiz 6 yıl içinde Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, İzmit, Ümitköy, Denizli, Muğla ve Uşak şubelerimizde gerçekleşmiştir.Yeni şehirlere de ulaşarak yaygınlaşması hedeflenmektedir.

Program için bu Yıl Kaç Mentor ve Kaç Menti Seçilecek?

Proje için bu yıl İstanbul içi ve dışında toplamda 300 mentor - menti eşleştirmesi hedeflenmektedir.

Mentor Bu Programla Neler Kazanabilir ?

• Daha genç bir jenerasyonla ilişki ve farklılıklar açısından farkındalık kazanabilecek,

• Öğrenmeye dayalı liderlik becerilerini deneyimleme ve yaparak öğrenme fırsatı ve

• Kendini tanıma, kendi gelişimine açık yönlerine dair farkındalık geliştirme fırsatı yakalayabilecek,

• Etkin dinleme, soru sorma ve geribildirim gibi temel iletişim, değişim ve öğrenme alanındaki liderlik becerilerini geliştirecek,

• Kendi kariyer ya da gelişimine dair yenilikçi yaklaşımlar sağlayacak,

• Kendi performansını ve gelişimini yükseltebilecek,

• Aile ve iş yaşamında ilişki yönetimi becerileri kazanabilecek,

• Öğrendiklerini yaşamındaki çeşitli rollerine yansıtabilme, uygulayabilme fırsatı yakalayacak,

• Bir başkasının gelişimini izleme hazzını yaşama ve,

• Yönünü bulmaya çalışan genç bir bireyin gelişimine ilişkin paylaşılan sorumluluk duygusunu yaşamasına imkan verecektir.

Ayrıca, Mentorlar, proje kapsamında gerçekleştirilecek "Mentorluk Becerileri Eğitimleri" ne katılarak, ilgili konularda eğitim, kaynak dökümanlarına ve desteğe ulaşabilecektir. Eğitime katılım belgesi ve dönem sonunda programı tamamlayan Mentor'lara sertifikaları verilecektir. Mentorlar, Mentor havuzunda yer alarak, yeni dönemlerde de katkı verebilecektir.

Mentor'dan Beklenenler Nelerdir?

• Menti'sine her zaman yanında olduğunu/ olmaya çalışacağını hissettirme,

• Menti'sinin isteklerini ve beklentilerini dinleme,

• İş dünyasına ait gerçekleri ve çalışma hayatında yaşananları en iyi şekilde aktarmak ve yansıtma,

• Sektörler, iş ortamı, çalışma koşulları, kurum kültürüne ilişkin olarak mentisini bilgilendirme,

• Staj, yarı zamanlı iş, tam zamanlı iş arayışlarında rehberlik etmek,yardımcı olma,

• Birlikte Menti'nin ilgilendiği sektör ve iş alanlarını

• Menti'nin kendini keşfetmesine ve farkındalık kazanmasına yardımcı olma,

• Menti'nin sormayı akıl etmediği soruları da kendine sormasını sağlama,

• Çözümü ve cevapları hazırlamak değil, nerede ve nasıl bulabileceğinin düşündürme,

• Menti'ye kendisinin yaşadığı olumlu, olumsuz deneyimleri, başarıları ve başarısızlıklarını aktarma, onun bunlardan kendine ders çıkarmasını sağlamak, ya da düşünmesini teşvik etme,

• Araştırmalarında, projelerinde uygulamalar veya kaynak arayışında destek olma,

• İş ve yaşam deneyimini, becerileri ve uzmanlık alanlarında menti ile bilgi paylaşımında bulunma,

• Menti'nin iş becerileri ve davranışları geliştirmesi ve gerçekçi kariyer hedeflerinden oluşan bir eylem planı hazırlamasına destek olma,

• İyi bir dinleyici olup, sorular sorma, pozitif ve yapıcı geribildirimde bulunma,

• Menti'nin ilişki ağını etkin kullanması, geliştirmesi için birlikte çalışıp, farklı öğrenme kaynaklarına yönlendirebilme,

• İş ile ilgili staj, proje bazlı veya part-time çalışma imkanlarına yönlendirebilme,

• Menti'nin problem çözümünde aktif rol alması, farkındalık sağlaması, kendi seçeneklerini belirleyerek, irdeleyerek, kendi kararlarını alması ve yapacağı faaliyetleri bir eylem planına yansıtmasına yardımcı olma,

• Örneklerle anlatıp, gelişim hedefleri paralelinde deneyimler yaşamasına ve öğrendiklerini konuşmasına ortam sağlama,

• Kendi ilişki ağındaki çevresinden farklı mesleklerdeki kişilerle Menti'sini tanıştırmak; meslek kararlarını ,merak ettiği alanların netleşmesine yardım edebilme,

• Birlikte değerlendirip karar verebilecekleri diğer öğrenme aktiviteleri/ faaliyetleri gerçekleştirmek,

• Başvuru, bilgi verme, tarama, görüşmeler, eğitim ve eşleme süreci tamamladıktan sonra başlangıç toplantısına katılmak, düzenli görüşmeleri gerçekleştirmek, geribildirim ve izleme sürecinde gerekli adımlarda katılımda bulunmak, süpervizyon toplantısı ve değerlendirme toplantılarına katılma,

• 8 Ay 10 Görüşme (1.5-2 Saatlik) esas alınarak bir ay içerisinde en az 3-4 saatini bu projeye adamak şeklinde sıralayabiliriz.

Mentor Olabilmek için Adaylık ve Uygulama Sürecinde Mentorden Beklenilenler Nelerdir?

• Aday seçim kriterlerini karşılamak,

• Program esasları ve adımları dahilinde gerekli tüm aşamalara katılım,

• Bir öğrenme ilişkisi oluşturma ve ilişkiyi güçlendirme,

• Bir öğrenme ortağı, rol modeli olma, ilişkide öğrenene eşlik etme,

• İlişki oluşumu aşamalarında destek olarak, ilişkiyi inşaa etme,

• Menti'sini devam eden bir öğrenme ilişkisinde destekleme,

• Karşılıklı olarak gizlilik, saygı, güven, anlayış oluşturmak için çaba gösterme,

• Amaçların belirlenmesi, hedeflerin oluşturulmasına yönelik işbirliği yapma,

• Program Şube Koordinatörü, Program Genel Merkez Koordinatörü ve Program Danışmanı ile işbirliği yapmak şeklinde sıralayabiliriz.

Mentor Olabilme Kriterleri Nelerdir?

Adaylık Kriterleri

• Üniversite mezunu ÇYDD Bursiyeri olmak ÇYDD Gönüllüsü olmak.

• Minimum 3 yıllık iş deneyimine sahip olmak,

• Program için mentor adayı olduğu programın yer aldığı il sınırlarında yaşıyor olmak,

• Program adımları, süreçlerine ilişkin kurallar ve sorumlulukları kabul ediyor olmak,

• Seçim ve eşleşme öncesi adımlarda gerekli işlem ve prosedürlerin tamamlanmasına yardımcı olmak,

• Başvuru ve görüşme aşamalarında doğru bilgiler vermek, söz konusu bilgiler üzerinden gerçekleştirilen tarama sürecine destek olmak,

• Eşleşme aşaması öncesinde gerçekleştirilen eğitim ve başlama toplantısına katılmak,

• Öğrenme ilişkisi boyunca gerçekleştirilecek anket, değerlendirme ve destek aktivitelerine katılmak,

• Bursiyer(Menti) ile 8 Aylık öğrenme ilişkisi boyunca düzenli 10 görüşmeyi yapıyor olmayı taahhüt etmek,

• Her seans 1.5 -2 saatlik 10 görüşme dahilinde ilişki boyunca gerekli zaman ve enerjiyi ayırıyor olmak,

• Program Şube Koordinatörü ve Program Genel Merkez Koordinatörü ile koordineli olarak süreci yönetmek,

• Program politika ve prosedürlerine bağlı kalmak,

• Programa bir yıllık dönem dahilinde 8 ay boyunca bağlı kalmak,

• Program boyunca gerekli geribildirim, raporlama ve değerlendirme sürecine destek olmak,

• En geç programın tamamlanmasını takiben Mezunlar Topluluğu'na üye olmak şelinde belirtebiliriz.

Menti'ler Bu Programla Neler Kazanabilir?

• Destek ve rehberlik elde etme,

• Farklı bir bakış açısı kazanma,

• Gelişime ve değişime yönelik öğrenme yolculuğu için güvenli ortam,

• Fikirleri deneme imkanı,

• İş dünyasını tanıma ve kariyer farkındalığını arttırma,

• Farklılıkları ve başkalarının davranışlarını anlama,

• Bireysel Farkındalık ve içgörü elde etme,

• Kendini Tanıma ve alternatiflerini belirleyebilme,

• Güçlü yönlerini keşfetme, kendi değerini bilme ve kendine güvenme,

• İlişki desteği, dostluk kurma ve değerli olduğunu hissetme,

• Gelişim hedeflerine uygun yeni bağlantılar kurma,

• Farklı öğrenim kaynaklarına ve anahtar kişilere ulaşma,

• İlişki yönetim deneyimi, insiyatif alma, ilişkinin sorumluluğunu üstlenme,

• Yaşam Becerilerine ilişkin deneyimler ve özgüven,

• Deneyimlerinden sağlayacağı kazanımlar,

• Yaşamında kendisini bekleyen önemli kararlara hazırlanma,

• Hedeflerini belirleyeceği eylem planı,

• Daha az hata yapma şansı, hatalardan maksimum öğrenebilme imkanı,

• İş hayatına, çalışma kültürüne daha çabuk uyum,

• Ne yapmak istediklerine etkin karar verme,

• Kariyer Planlama Becerileri.

Program sayesinde bireysel vizyonu ve hedeflerini farklı bakış açılarını da dahil ederek analiz edebilecektir. Program sayesinde ögrenci, Mentor'un profesyonel deneyimlerini değerlendirme ve özümseme olanağını bulacaktır. Bunların hepsi kişinin potansiyelinin zenginleşmesi, özgüveninin artması ve değerli bir öğrenme ilişkisi deneyimi ile sonuçlanacaktır.

Program Boyunca Menti'den Beklenenler Nelerdir?

• İstek ve beklentileri açık bir şekilde ortaya koyabilmesi,

• Eleştiriye açık olması ve hedefleri gerektiğinde revize edebilmesi,

• Programın önemini ve ciddiyetini kavraması,

• Öğrenme isteği ve insiyatifini aktif olarak göstermesi,

• Gelişim alanlarını belirlemesi, hedeflerini oluşturmak için açık iletişimde bulunması,

• Bireysel ve kariyer gelişimi için sorumluluk alması,

• Geribildirim almaya ,öğrenme ilişkisine ve koçluğa açık olması,

• Pozitif, aktif ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesi,

• Mentorundan, Şube Koordinatöründen ve diğer program kaynaklarından kariyer ile ilgili ulaşılabilir potansiyel imkanlara/kaynaklara erişim konusunda destek isteyebilmesi şeklinde sıralayabiliriz.

Kimler Menti Olabilir?

• Program menti/bursiyer için aday-seçim kriterlerini karşılamak,

• Gönüllü olmak, istek ve gayretini yansıtmak,

• Program esasları ve adımları dahilinde gerekli tüm aşamalara (başvuru ve görüşme) aktif katılım,

• Eşleşme öncesi gerekli tarama ve eğitim faaliyetlerine katılmak,

• Kendi gelişimine odaklı bu öğrenme ilişkisinde öğrenme ortağı ile işbirliği yapmak,

• Bir öğrenme ilişkisinin oluşturmasında ve ilişki yönetiminde adım adım sorumluluk almak,

• Düzenli görüşmeler ve destekleyici faaliyetler eşliğinde öğrenme ilişkisini güçlendirmek,

• İlişkide karşılıklı olarak gizlilik, saygı, güven, anlayış, açıklık ve dürüstlük için çaba göstermek,

• Kendi öğrenme ilişkisinde hedef belirlenmesi, hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmak.

Menti Olabilme Kriterleri Nelerdir?

Adaylık Kriterleri

• ÇYDD Bursiyeri olmak,

• Program uygulama döneminde üniversite2.3. ve son sınıf öğrencisi olmak.

• Programa başvurduğu ve aday olduğu ÇYDD Şubesinin bulunduğu il sınırlarında yaşıyor olmak,

• Program adımları, süreçlerine ilişkin kurallar ve sorumlulukları kabul ediyor olmak,

• Seçim ve eşleşme öncesi adımlarda gerekli işlem ve prosedürlerin tamamlanmasına yardımcı olmak,

• Başvuru ve görüşme aşamlarında doğru bilgiler vermek, söz konusu bilgiler üzerinden gerçekleştirilen tarama sürecine destek olmak,

• Eşleşme aşaması öncesinde gerçekleştirilen eğitim ve başlama toplantısına katılmak,

• Öğrenme ilişkisi boyunca gerçekleştirilecek anket, değerlendirme, süpervizyon ve destek aktivitelerine/oturumlarına katılmak,

• Mentor ile 8 Aylık öğrenme ilişkisi boyunca düzenli 10 görüşmeyi yapıyor olmayı taahhüt etmek,

• Her biri 1.5 -2 saat süreli 10 görüşme dahilinde ilişki boyunca gerekli zaman ve enerjiyi ayırmak,

• Program Şube Koordinatörü ve Program Genel Merkez Koordinatörü ile koordineli olarak süreci yönetmek,

• Program politika ve prosedürlerine bağlı kalmak,

• Programa bir yıllık dönem dahilinde 8 ay boyunca bağlı kalmak, öğrenme ilişkisini öncelik olarak görmek,

• Mentorunun ilişki süresince ayırdığı zaman, enerji ve desteğin hakkını vermek,

• Program aktiviteleri ve toplantılarına katılmak, gündemli görüşmeleri için sisteme kayıt girmek,

• İlişkide gerekli çabayı göstermek, insiyatif ve sorumluluk almak, adım adım ilişkiyi yönetmek,

• Program boyunca gerekli geribildirim, raporlama ve değerlendirme sürecine destek olmak,

• Programın tamalanmasını ve mezuniyetini takiben Mezunlar Topluluğuna üye olmak,

• Programın tamamlanmasını ve mezuniyetini takip eden 5 yılllık dönem boyunca programa katıldığı ÇYDD Şubesinde çeşitli alanlardan gönüllü olarak destek vermek,

• Ailesinden bu öğrenme ilişkisine ilişkin olarak yazılı izin almak şeklinde belirtebiliriz.

Adaylarla Toplu ve Birebir Görüşmeler Hangi Ayda ve Nerede Gerçekleşecek?

Mentor adayları ile düzenlenecek görüşmeler temmuz ağustos aylarında gerçekleşecektir. Menti adayları ile düzenlenecek toplu ve birebir görüşmeler Mayıs-Haziran aylarında şubelerde gerçekleşecektir.

Eşleştirme Öncesi Ekim Ayında Gerçekleşecek, Mentor ve Menti Eğitimlerinin İçeriği Nedir?

Mentorluk programı başlamadan önce mentorlar için 2 günlük, mentiler için 1günlük mentorluk eğitimi gerçekleştirilecektir. Mentorlar ve mentiler için ayrı ayrı düzenlecek mentorluk eğitim programları, mentor-menti ilişkisinin özelliklerine, programın ve ilişkinin işleyişi ve aşamaların özelliklerine, programın güvenliği için dikkat edilmesi gereken konulara, bireyin gelişim süreci, öğrenme stilleri, iletişim becerileri ve davranış tarzlarına, ilişki süreç özelliklerine ve problem çözme becerilerine ilişkin konuları kapsayacaktır. Mentiler için düzenlenen eğitim programları ise, mentorlarıyla olan ilişkilerinin özellikleri, iletişim şekilleri, programın etkin işleyişi, başarısı ve güvenliği için dikkat edilmesi gereken konuları kapsayacaktır.

Mentor ve Menti Eğitimlerine Katılmak Zorunlu Mudur?

Mentor ya da mentinin, temel mentorluk eğitim programına katılmaması, programa kabul edilmeme sebebi sayılabilir.

Bir Mentor-Menti ile Eşleştirilirken Cinsiyet Değişkeni Gözetilecek mi?

Projenin amaçlarından biri; mentor ve menti seçimlerinde %70 kız öğrenci oranının yakalanmasıdır. Dolayısıyla mentor-menti eşleşmelerinde cinsiyet faktörü gözetilecektir.

Mentor/Menti Seçimi ve Eşleşmesi Nasıl Belirlenecektir?

ÇYDD Web sayfasında proje ile igili yer alacak bilgilendirme ve gerekli yönlendirmeler parelelinde başvuru formları, elektronik olarak mezunlar ve bursiyerler tarafından doldurulduktan sonra, başvuru formları üzerinden bir ön değerlendirme yapılacaktır. Bu aşamayı takiben Mentor ve Menti adaylarıyla birebir görüşmelere davet edilerek anket, form ve görüşme bilgileri üzerinden yapılacak değerlendirmede aday listesi oluşturulacak, ardından adaylar mentor ve mentiler için düzenlenecek olan eğitim programlarına katılarak, kişilik testi, profil formları çerçevesinde nihai olarak degerlendirilecek ve adaylar arasından Mentor – Menti eşleşmeleri yapılacaktır.

B) İlişki Süresince

Programın Etik Kodları Nelerdir?

Etik kodlar, mentorluk ilişkisi süresince mentor ve mentinin birbirinden beklentilerini belirler ve anlaşma yapıldıktan sonra bir başlangıç noktası oluşturur. EMCC (European Mentoring & Coaching Council /Avrupa Mentorluk ve Koçluk Derneği), Avrupa genelindeki mentorluk ve koçluk hizmetlerindeki iyi uygulamaları ve uygulama beklentilerini artırmayı hedefler.

Amaç, sunulan mentorluk ve koçluk hizmetlerinin öğrenme ve gelişmeyi sağlayacak en iyi fırsatları yaratmasıdır. ÇYDD Mentorluk programının temel etik kodları, EMCC kodlarına dayanmaktadır.

1. Yetkinlik: Tüm mentorlar mentilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede bilgi ve tecrübeye sahiptirler.

2. Ortam / Bağlam: Mentor ve mentiler odaklanabilecekleri ve öğrenebilecekleri bir ortam yaratırlar.

3. Sınır Yönetimi: Mentor kendi yetkinliklerinin ve uzmanlıklarının limitini bilir ve bunun dışına çıkmaz. Mentinin ihtiyacını giderecek en doğru kaynağın kendilerinin olmadığını düşündüklerinde mentiyi, bir başka uzmana (finansal danışman, psikoterapist vb) yönlendirirler.

4. Kişisel Bütünlük: Mentor ve menti başlangıçta üzerinde anlaşılan tüm gizlilik koşullarına tüm çalışma süresi boyunca uyarlar.

5. Profesyonellik: Mentor ve menti mentorluk ilişkisinde oluşturulan gündem ile belirlenen gelişim ve öğrenim ihtiyacına yönelik çalışırlar.

Mentor'un Menti'ye Olan Etik Sorumlulukları Nelerdir?

• Mentorluk ilişkisi, yasaların çiğnenmesi veya taraflara zarar verecek bir eylem dışında gizli tutulur ve kimseyle paylaşılmaz.

• Mentor mentinin rahatsız olduğu bir konuda kışkırtıcı konuşmaz.

• Mentor, bilgi ve tecrübesini mentinin ihtiyacına göre paylaşır.

Mentor ya da Menti Olarak Seçilirsem Kimlere Karşı Sorumluyum?

Programa ilişkin konularda mentor ve mentiler, Proje Şube Koordinatörüne ve Proje Genel Merkez Koordinatörüne karşı sorumludur. Ayrıca, rehberlik ve danışma için de,Proje Şube Koordinatörü, Proje Genel Merkez Koordinatörü ve Proje Danışmanına ulaşabilirler.

Mentimin Sorularına Cevapsız Kaldığımı Hissedersem, Ne Yapmalıyım?

Mentor bir öğrenme ortağı olmakla beraber, her şeyi bilen kişi değildir, bilmek zorunda da değildir. Eğitim ve kaynaklar haricinde ihtiyaç duyabileceğiniz herhangi bir konuda rehberlik ve danışma için Proje Şube Koordinatörü, Proje Genel Merkez Koordinatörü ve Proje Danışmanına ulaşabilirsiniz.

Mentorluk Ne Kadar Sürecektir? Ne kadar Sıklıkla ve Ne Kadar Süre Görüşeceğiz?

• Mentorluk ilişkisinin toplam 8 ay sürmesi ve 10 görüşme yapılması öngörülmektedir. Daha az sayıda görüşme, ilişki oluşturma ve menti gelişim sürecini, dolayısıyla tüm taraflar için programın verimini olumsuz yönde etkileyecektir.

• Yüzyüze yapılacak gündemli görüşmeler haricinde telefon ve e-mail ile iletişim sağlanabilir.

• Her bir görüşmenin 1.5–2 saat sürmesi önerilmektedir.

• Görüşmeleri planlamak mentilerin sorumluluğundadır.

• Görüşmeler karşılıklı anlaşılan saatlerde (hafta içinde veya hafta sonunda ) olabilir.

• Görüşmeler Şubelerde (Eğitim faaliyeti duyurulmuşsa) veya dışarıda taraflarca karşılıklı anlaşılan uygun olabilecek mekanlarda gerçekleştirilebilir.

• Mentiler, görüşme gerçekleşme tarihlerini, Şube Proje Koordinatörleri tarafından yapılacak yönlendirme dahilinde izleme sistemine gireceklerdir.

• Şube Proje Koordinatörleri eşleşmelere dair düzenli görüşme sürecini yapılacak yönlendirme dahilinde sistem üzerinde taraflarca yapılacak aylık veri girişlerine göre takip edecektir.

Görüşmeler için En İyi Yer Neresidir?

Yüzyüze gündemli görüşmeler, mentor ve mentinin kendilerini rahat hissettikleri, fakat aynı zamanda da gündemli görüşmenin gerçekleşebileceği uygun bir ortamda gerçekleşmelidir. Şartlar dahilinde mentorlar için günlük iş yoğunluğundan görüşme süresince uzak kalabilecekleri bir mekan tercih edilmesi önerilmektedir. Görüşmeler mentor'un bulunduğu işyerinde gerçekleşebilecek olmakla beraber, mentorun iş ortamı özellikle ilişki oluşturma sürecindeki ilk görüşmeler için ilk tercih edilen yer olmamalıdır. Zaman zaman ÇYDD Şubeleri taraflar için planlanmış ortak faaliyetler, eğitimler ve diğer destek faaliyetleri kapsamında yapılacak duyurular dahilinde sözkonusu aktivitelerin öncesinde veya sonrasında taraflarca ÇYDD Şubesi de görüşme yapmak için kullanılabilir.

Bir Mentor Kaç Menti ile Eşleşebilir?

Bu program dahilinde modelin yapılandırılması ve deneyimli mentor havuzunun oluşturulması için gereken zaman dilimi dikkate alınarak, projenin ilk aşamalarında, her mentor 1 menti ile eşleşebilir.

Mentorluk ilişkisi Dahilinde Aynı Bölümlerden Mezun Olmuş Mentor ile Menti Eşleşmek Zorunda mıdır?

Böyle bir zorunluluk yoktur. Menti adayı, dolduracağı başvuru formunda konuyla ilgili soruda seçimini belirtecektir. Menti adayı, aynı bölümü bitirmiş bir mentor adayı ile eşleşmek istiyorsa, bu durum programda sorumlu kişilerce aday havuzunda mentor profilleri incelenerek değerlendirilir. Aynı bölüm mezunu olma beklentisi olmaması durumunda, eşleşme, başka bölümden bir mentor adayı ile gerçekleşebilir. Mentorluk ilişkisi; iş ve kariyer konusunda arayışların dışında kendini tanıma, seçeneklerini değerlendirme, kendi gelişimine yönelik hedefler belirleme, kişisel motivasyon ve stratejik bakış açısı kazanma gibi alanları kapsayabileceği için sadece aynı bölümden mezun adaylarının eşleşmesi programdan fayda sağlamada temel belirleyici değildir.

Mentorluk Seanslarında Ne tür Konulardan Bahsedilir?

Programın amacına ve mentinin gelişimine destek olacak her konudan konuşulabilir. Bu konuların mentiler tarafından önceden belirlenmesi, gündemli görüşmelerin daha verimli geçmesi açısından önemlidir.

Genellikle konuşulan konulara örnekler:

• Kendini tanımak, şecenekleri değerlendirebilmek

• İş ve Kariyer konusunda arayışlar ve netleşme

• Farkındalığını arttırmak ve geribildirim almak

• Kendi gelişimine yönelik hedefler belirlemek

• Bireysel gelişim ve öğrenme yollarını bulmak

• İlişki geliştirmek ve ilişki ağını arttırmak

• Stratejik bakış açısı kazanmak

• Yaşam/iş dengesi oluşturmak

• Kişisel motivasyonunu ve başarma azmini arttırmak

• İş yaşamına geçis sürecinde zorluklara destek

Mentorum Diğer Kişilerle Mentorluk İlişkimiz Hakkında Konuşur mu?

Hayır. Mentorluk görüşmelerinde konuşulanlar gizlidir. Konuşulup paylaşılan bilgiler mutlaka ve sadece mentor ve menti arasında kalacaktır. Mentorlar mentileriyle ilgili görüş ve yorumlarını sadece mentileriyle paylaşacak, farklı platformlarda kullanmayacaklardır.

Mentorumu Kim Seçecek? Eşleşmeler Nasıl Yapılacak?

Hem mentorlar hem de mentiler profil formu dolduracaktır. Eşleşmeler başvuru formları, görüşme, değerlendirme verileri, eğitimdeki gözlemler ve mesafe/zaman şartları dahilinde tarafların istanbul' da bulunduğu semtler de göz önüne alınarak yapılabilmektedir. Burada öncelik şartlar ve kaynaklar dahilinde, mentinin bu öğrenme ilişkisinde tercihlerini ön plana çıkartarak, gelişim ihtiyaç ve hedefleriyle paralellik taşıyabilecek, mentor adayları arasında güçlü yönleri, deneyim ve uzmanlıkları açısından uygun özelliklere sahip olanlar arasında eşleşme yapabilmektir.

Mentorluk Sürecinden Nasıl Fayda Sağlayacağız?

• İş hayatı ve iş yaşamına geçiş aşamasında ihtiyaç duyulabilecek deneyim ve bilginin paylaşılması için uygun bir platform yaratır.

• Mentor için sahip olduğu uzmanlığı ve tecrübeyi aktarma imkanı verir.

• Menti için bilgi birikimini artırma imkanı yaratırken; eş zamanlı kişisel gelişimine katkı sağlar.

• Mentiye ilişki yönetimi deneyimi sağlar .

• İş arayışında olan mentilerin uygulayabileceği doğru startejiler öğrenmesine yardımcı olabilir.

• Kendini tanıma, farkındalığı ve motivasyonunu arttırabilir.

• Alternatif kaynaklara ve ilişki ağlarına ulaşmak için fırsat sağlar.

• Otorite, güç veya kontrolün olmadığı alternatif bir öğrenme ve gelişim kanalı sağlar.

Mentor-Menti Arasında Oluşabilecek Sorunlar Nasıl Çözüme Ulaştırılacak? Sorunlar Karşısında Kime Başvurulacak?

Eşlemede zorluklar veya endişe yaratan durumlar olduğunda, problem alanlarını saptama ve yeniden yapılandırma için gerekli değerlendirmeler ve müdahaleler yapılacaktır. Bu tür durumlarda, ilk önce tarafların kendi çabalarıyla aralarında ki anlaşmayı gözden geçirerek karşılıklı yapacağı görüşmelerin ardından, bu çabalara rağmen çözüm sağlanamadığı takdirde koordinasyon sistemi dahilinde Şube Proje koordinatörü ve Genel Merkez Proje Koordinatörüyle, gerekli iletişim ve koordinasyon sağlanarak, destek alınabilir. Sözkonusu problem değerlendirilerek ve genel koordinatör ile proje danışmanına da danışılarak ortak bir aksiyon planı geliştirilebilir.

Görüşmeler Boyunca Geldiğimiz Noktayı Değerlendirmede Geribildirim Toplantıları Olacak mı?

Her mentor ve menti, ilk üç aylık süreyi takiben her iki taraf için gerçekleştirilecek anket çalışmasının ardından düzenlenecek olan geribildirim oturumu özelliği taşıyan (ilişkide gelinen noktayı ve memnuniyeti değerlendirme, başarılı uygulamalar, gelişim fırsatları ve öneriler üzerinde paylaşımlarda bulunulan öğrenme oturumları) Mentorluk süpervizyon toplantılarına katılacaktır. Süpervizyon toplantılarında, ilk 3 aylık döneme karşılık gelen ilişki oluşturma adımlarında başarılı uygulamalar ve zorlanılan noktalara ek olarak, ilişkide güven oluşumu, ilişkinin derinleştirilmesi, ilişkinin sürekliliğin ve devamının nasıl değerlendirileceği, ilişkide sorun alanları ve problemlerle nasıl baş edilebileceği gibi konular üzerinde durulacaktır.

Oturumlarda geribildirimler ve tartışmalar sayesinde, farklı bakış açıları, problemlere yaklaşım ve çözüm stratejileri tartışılacak, mentorlara ve mentilere ilişkideki zorluklarla baş etme yöntemleri üzerinde paylaşımlarda bulunulacaktır.

Formal Mentorluk İlişkisi Süreç İçinde (programın öngördüğü süre öncesinde) Sonlandırılabilinir mi?

Formal mentorluk ilişkisinde sonlandırma, birçok nedenden ötürü gerçekleşebilir. Bu nedenler, programca belirlenen eşleme süresinin sona ermesi, katılımcılardan birinin devam etmek istememesi, eşleme dahilindeki kişilerden birinin yaşamında ve yaşam koşullarında ilişkiye engel olabilecek değişiklikler olması ya da kişinin, program gerekliliklerini yerine getirmemesi olabilir. Eşleme, mentorun, menti yada Program Koordinatörlerinin isteği doğrultusunda sona erebilir. Sona eren bir eşlemenin taraflarının, önceki katılımlarındaki performanslarına ve programın amaç ve ihtiyaçlarına göre, yeni bir eşleme ile programda yer almaya devam etmesinin kararı ve belirlenişi, yapılacak durum değerlendirmesi sonucunda Program Koordinatörlerinin yetkisi dahilindedir.

Mentorluk Programının İlk Aylarında İlişki Oluşturma Aşaması Neden Önem Taşımaktadır?

Programın ilk ayı ve ilk 2-3 aylık dönemi öğrenmeye dayalı mentorluk programının temelini teşkil eden ilişki oluşturma ve uyum geliştirme süreci açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ilk aylarda ilişki oluşturma amacıyla tarafların daha sık ve düzenli görüşmeler gerçekleştirmeleri önerilmektedir. (İlk 2 ay 3 Seans veya ilk 3 ay en az 5 görüşme)

İzleme ve Değerlendirme Sistemi Olacak Mı ?

Program izleme mekanizmaları dahilinde ilişkinin oluşumuna dair düzenli izleme gerçekleştirilerek, belli aşamalarda taraflardan geribildirim alınması hedeflenmektedir. Program süresince her ay Mentor ve Mentiler, görüşme gerçekleşme tarihlerini, Şube proje koordinatörü tarafından yapılacak yönlendirme dahilinde sisteme gireceklerdir. Şube proje koordinatörü görüşme tarihlerini sistem üzerinden takip edecektir.

Aylık görüşme izleme sürecine ek olarak, programda anketler vasıtasıyla hem mentor hem de mentiler tarafından 4 adımda 8 aylık öğrenme ilişkisinde aşamalar, gelinen noktalar ve sağlanan gelişime yönelik değerlendirme yapılması hedeflenmektedir.

1. Anket ilk ay başlangıç toplantısını takiben, 2. Anket ilişkide üçüncü ayı takiben gerçekleştirilecek olup, hemen ardından öğrenme ilişkisine yönelik yansıyan sonuçlar ve geribildirimler dahilinde takip eden ay içerisinde yine her iki grup için ayrı ayrı süpervizyon toplantıları gerçekleştirilecektir. 3. Anket ilişkide 5. Ayı takiben, son olarak 4. anket ise 8. ay içinde kapanış toplantısından önce program web sayfasında yer alan, yapılacak yönlendirme dâhilinde tarafların erişebileceği alan üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Mentorluk dönemi boyunca ikinci anketi takip eden ay içinde 1 kez mentorlar için 1 kez de mentiler için olmak üzere 2 saat süren süpervizyon toplantıları gerçekleştirilecektir. Süpervizyon toplantılarının amacı, mentorların ve mentilerin bir arada ve bir uzman eşliğinde kendi tecrübelerinden ve birbirlerinden öğrenmeleri yolu ile mentorluk rollerini yetkin bir şekilde yerine getirmelerini ve mentilerin etkin bir yöntemle sürekli öğrenmelerini sağlamaktır.

C) İlişki Sonrası

Mentor ve Mentilere Programın Sonlanmasını Takiben Sertifika Verilecek Mi?

Tüm mentorlara ve mentilere, programı tamamlayan taraflara programın öngördüğü süreç boyunca sürdürdükleri mentorluk deneyimine ilişkin olarak şahsa özel hazırlanmış Katılım ve Teşekkür Belgeleri'nin verileceği bir kapanış etkinliği töreninin düzenlenmesi planlanmaktadır.

Mentor ve Menti, Programın Öngördüğü 10 Görüşme Sonrası Eşleşme Sona Erdiğinde de Görüşmelere Devam edebilir mi? Bu Aşamadan Sonra Sürdürülecek İnformal Mentorluk İlişkisinden, ÇYDD Sorumlu Mudur?

Taraflardan, eşleme süresinin resmi sonlanışından sonra ilişkiye devam etmeleri beklenmiyor olsa da, program kapsamında alınan kararlar doğrultusunda ve tarafların rızasıyla eşlemeler, informal olarak taraflar arasında devam ettirilebilir. Formal mentorluk programın sona ermesini takiben informal olarak sürdürülen ilişkilerde, ÇYDD Mentorluk Programındaki sorumlu kişiler, eşlemenin resmi olarak sona erdirilişinden itibaren, izleme, takip ve destek sorumluluğuna sahip değildir.